Graderingar

När man graderar för första gången i Aikido blir det till 6:e kyu. Därifrån graderar man ”nedåt”, alltså till 5:e, 4:e, 3:e, osv. Hela tiden har man endast vitt bälte, man kan alltså inte se på någons utstyrsel huruvida de har 6:e eller 4:e kyu. När man har graderat till 3:e kyu får man dock använda en hakama, en slags svart ”byxkjol”. Hakaman är en traditionell japansk klädedräkt. Då man graderat ända till 1:a kyu tar det inte stopp, nu får man istället dan-grader. Denna gången räknar man uppåt i från 1:a dan. Vid denna gradering får du också ett svart bälte.

En gradering ser ut på följande sätt

Klubbens graderingskommitté* består utav de tränare som fått tillstånd att gradera andra inom Aikido. Dessa kommer att sitta mitt emot de graderade och hälsa, som alltid när vi börjar. De som ska gradera först blir uppropade och ska då gå i shikko (ett sätt att gå på knä, som man får lära sig tidigt i Aikido träningen) och sätta sig mitt emot graderingskommittén tillsammans med sin uke (den man ska visa teknikerna med). Efter att de graderade först bugat mot kommittén och sedan mot sin uke, kommer de bli tillsagda att göra en teknik som ingår i graderingskraven. Man gör denna tekniken tills man får höra vad man ska göra härnäst. När man har gjort alla tekniker som ingår i graderingskraven får man återigen buga, både mot tränarna och sin uke, innan man lämnar mattan.

Att gradera kan kännas nervöst i början, men det är inget prov likt dem man har t ex i skolan. Ingen kommer tvinga dig att gradera om du inte vill det och i de högre graderna, där det blir lite svårare, bedömer din tränare om du är redo att gradera eller inte. Det är alltså en mycket liten risk att du inte klarar en gradering inom klubben.

* Inom klubben kan du endast gradera till och med 1:a kyu, dan-graderingar arrangeras centralt.

Vid gradering tillkommer det en graderingsavgift:

  • 6:e-4:e kyu – 60 kr
  • 3:e-1:a kyu – 100 kr

Träna inför gradering?

Ansök gradering