Gradering 6 Kyu

Minimikrav
Antal träningstillfällen 20
Antal tränade månader 3

Tekniska krav
Hanmi
*Vänster
*Höger

Ukemi
*Mae
*Ushiro

Shikko
*Framåt
*Bakåt

Tachi-waza
*Tai no henko
*gyaku hanmi-katate dori

Kokyu-ho
*Morote dori

Kata dori
*Ikkyo
*Nikkyo

Gyaku hanmi-katate dori
*Shiho nage, omote/ura waza

Ryote dori
*Tenchi nage

Suwari waza
*Ryote Dori
*Kokyo-ho

Gradering 5 Kyu

Minimikrav
Antal träningstillfällen 30
Antal tränade månader 4

Tekniska krav
Allt som ingått i tidigare gradering, samt

Tai no henko
*gyaku hanmi-katate dori kihon och ki no nagare (kort form)

Kokyu-ho
*Morote dori

Tachi-waza
Gyaku hanmi-katate dori

*Ikkyo
*Nikkyo
*Kote gaeshi

Ai hanmi-katate dori

*Ikkyo
*Kote gaeshi

Ryote dori

*Shiho-nage

Suwari waza
Ryote Dori

*Kokyo-ho

Bukiwaza
Ken

*hanmi (höger), kamae, första suburi

Jo

*Jo no kamae: choku tsuki, Kaeshi tsuki,
*Tsuki no kamae: tsuki från tsuki kamae

Gradering 4 Kyu

Minimikrav (sedan senaste gradering)
Antal träningstillfällen 50
Antal tränade månader 6

Tekniska krav
Allt som ingått i tidigare gradering, samt

Tai no henko
*gyaku hanmi-katate dori kihon och ki no nagare (kort och lång form)

Kokyu-ho
*Morote dori

Tachi-waza
Kata dori

*Ikkyo (ki no nagare)
*Nikkyo (ki no nagare)
*Sankyo
*Yonkyo

Shomen uchi

*Ikkyo
*Nikkyo
*Kote gaeshi*Shiho nage*Irimi nage

Ushiro ryote dori

*kokyu-ho
*Ikkyo
*Kote gaeshi

Suwari waza
Kata dori

*Ikkyo-yonkyu

Bukiwaza
Ken

*suburi 1-7

Gradering 3 Kyu

Minimikrav (sedan senaste gradering)
Antal träningstillfällen 60
Antal tränade månader 9

Tekniska krav
Allt som ingått i tidigare gradering, samt

Tai no henko
*gyaku hanmi-katate dori kihon och ki no nagare (kort och lång form)

Kokyu-ho
*Morote dori

Tachi-waza
Gyaku hanmi-katate dori

*Irimi nage (jodan, chudan, gedan)
*Kaiten nage (uchi mawari, soto mawari)

Shomen uchi
*Sankyo
*Yonkyo
*Kaiten nage

Yokomen uchi
*Ikkyo- Nikkyo,
*Gokyo (ura waza)

Ushiro ryote dori
*Nikkyo-Yonkyo

Suwari waza
shomen uchi

*Ikkyo-Yonkyo

Ryote dori

*Kokyo-ho

Bukiwaza
Ken

*Migi no awaze, hidari no awaze

Jo
*suburi 11-20

Gradering 2 Kyu

Minimikrav (sedan senaste gradering)
Antal träningstillfällen 70
Antal tränade månader 9

Tekniska krav
Allt som ingått i tidigare gradering, samt

Tai no henko
*gyaku hanmi-katate dori kihon och ki no nagare (kort och lång form)

Kokyu-ho
*Morote dori (jodan och gedan)

Tachi-waza
Ryote dori

*Koshi nage

Yokomen uchi
*Sankyo-Yonkyo

Tsuki
*Kote gaeshi
*Irimi nage
*Kaiten nage

Hanmi handachi waza
*Katate dori-shiho nage omote waza
*Ryote dori-shiho nage omote waza

Suwari waza
Shomen uchi

*Ikkyo-Yonkyo

Ryote dori
*Kokyo-ho

Jiu waza
Katate dori
Ryote dori
Morote dori

Bukiwaza
Ken

*Go no awaze, shichi no awaze

Jo
*31 kata

Gradering 1 Kyu

Minimikrav (sedan senaste gradering)
Antal träningstillfällen 70
Antal tränade månader 9

Tekniska krav
Allt som ingått i tidigare gradering, samt

Tai no henko
*gyaku hanmi-katate dori kihon och ki no nagare (kort och lång form)

Kokyu-ho
*Morote dori kihon och ki no nagare

Tachi-waza
Yokomen uchi

*Kote gaeshi ki no nagare
*Irimi nage ki no nagare
*shiho nage ki no nagare

Jiu waza
*alla angreppsformer alla tekniker

Kokyo nage
*Morote dori
*Ryo kata dori
*Ryote dori

Suwari waza
Yokomen uchi

*Ikkyo-Gokyo

Ryote dori
*Kokyo-ho

Bukiwaza
Ken

*Shiho giri, Happo giri

Tachi dori, 3 olika

Jo
*13 kata