Ansökan om gradering

Sökt Grad

Dan graderingar, kontakta huvudtränare.

Blanketten med ansökan om gradering skall inlämnas till
graderingsansvarig och avgiften erläggas till PG 93 00 67-4
senast tio dagar före utsatt graderingsdag.

Avgift: 60 kr 6:e-4:e Kyu
100 kr 3:e-1:a Kyu

(ungdom 12:e-7:e Kyu, ej avgift)

Vid ej godkänd gradering återfås graderingsavgiften.