Vi tränar Aikido, en kampsport där vi fokuserar på självförsvar som utnyttjar motståndarens kraft, så att alla ska kunna bli lika duktiga, oberoende av storlek. Stenkullens Aikido har funnits sedan 1996 och är en klubb där flickor, pojkar, män och kvinnor i olika åldrar tränar ihop från 14 år och uppåt. I grupperna tränar man i blandade nivåer för att de mer kunniga skall kunna dela med sig av sina kunskaper till de som ännu inte kommit in i de olika teknikerna på detta sätt går det litet fortare fram och genom regelbunden träning kommer tekniker och annan kunskap att sitta. Dock finns ibland nybörjargrupper så att de som inte tränat Aikido tidigare skall kunna lära sig grunderna utan att känna press från de som redan graderat sig. Vi använder oss av både handtekniker (taijutsu) och vapentekniker (aiki ken, jo och tanto) samt randori. Det hela går ut på att försvara sig mot attacker av olika slag – självförsvar. Vi tränar med varandra och inte mot varandra. Vill man satsa hårt på en sport som utövas i flera länder eller vill man ha en meningsfull fritidssysselsättning tillsammans med andra människor och få ge samt ta emot kunskap står valet fritt. Det är du själv som bestämmer hur fort du vill gå fram genom graderingarna.